Multi Barokah

                                                                Daftar Harga Barang

                                                                Per 02 Januari 2015

 

No   Kode           Nama Barang                                                          Unit                         Harga Jual 
Barang

 

                          MADU 
1     MD00001      Madu Mangga Multivit 0,5 g                          Pcs                        Rp   60,000.00 
2     MD00002      Madu Mangga Multivit 1 Kg                          Pcs                        Rp   115,000.00 
3     MD00003      Madu Mangga Multivit 475 g                        Pcs                        Rp   55,000.00 
4     MD00004      Madu Mangga Multivit 875 g                       Pcs                        Rp   105,000.00

5     MD00005      Madu Multivit  Kid Honey  200 g                  Pcs                        Rp   30,000.00 
6     MD00006      Madu Multivit Balita Tetes                            Pcs                        Rp   10,000.00 
7     MD00007      Madu Multivit Durian 0,5 Kg                        Pcs                        Rp   60,000.00 
8     MD00008      Madu Multivit Durian 1 Kg                           Pcs                        Rp   115,000.00 
9     MD00009      Madu Multivit Durian 475 g                         Pcs                        Rp   55,000.00 
10    MD00010      Madu Multivit Durian 875 g                        Pcs                        Rp   105,000.00 
11    MD00011      Madu Multivit Hutan 0,5 Kg                                        Pcs                        Rp   60,000.00 
12    MD00012      Madu Multivit Hutan 1 Kg                                           Pcs                        Rp   115,000.00 
13    MD00013      Madu Multivit Hutan 475 g                                         Pcs                        Rp    55,000.00 
14    MD00014      Madu Multivit Hutan 875 g                                         Pcs                        Rp    105,000.00

15    MD00014      Madu Multivit Hutan Riau Super 390 g                         Pcs                        Rp     60,000.00

16    MD00014      Madu Multivit Hutan Riau Super 750 g                         Pcs                        Rp   110,000.00
17    MD00015      Madu Multivit Kaliandra 0,5 Kg                                  Pcs                        Rp   65,000.00 
18    MD00016      Madu Multivit Kaliandra 1 Kg                                     Pcs                        Rp   125,000.00 
19    MD00017      Madu Multivit Kaliandra 475 g                                    Pcs                        Rp   60,000.00 
20    MD00018      Madu Multivit Kaliandra 875 g                                    Pcs                        Rp   110,000.00 
21    MD00019      Madu Multivit Karet 0,5 Kg                                        Pcs                        Rp   50,000.00 
22    MD00020      Madu Multivit Karet 1 Kg                                            Pcs                       Rp   120,000.00 
23    MD00021      Madu Multivit Karet 475 g                                          Pcs                        Rp   60,000.00 
24    MD00022      Madu Multivit Karet 8750 g                                        Pcs                        Rp  100,000.00 
25    MD00023      Madu Multivit Klengkeng 0,5 Kg                                 Pcs                        Rp   95,000.00 
26    MD00024      Madu Multivit Klengkeng 1 Kg                                    Pcs                        Rp   180,000.00

27    MD00036      Madu Multivit Klengkeng (impor) 375 g                       Pcs                        Rp   70,000.00 
28    MD00025      Madu Multivit Klengkeng 475 g                                  Pcs                        Rp   85,000.00 
29    MD00026      Madu Multivit Klengkeng 875 g                                  Pcs                        Rp   170,000.00 
30    MD00027      Madu Multivit Multiflora 0,5 g                                    Pcs                        Rp   60,000.00 
31    MD00028      Madu Multivit Multiflora 1 Kg                                     Pcs                        Rp   115,000.00 
32    MD00029      Madu Multivit Multiflora 200 g                                    Pcs                        Rp   30,000.00 
33    MD00030      Madu Multivit Multiflora 475 g                                    Pcs                        Rp   50,000.00 
34    MD00031      Madu Multivit Multiflora 875 g                                    Pcs                        Rp   105,000.00 
35    MD00032      Madu Multivit Rambutan 0,5 Kg                                  Pcs                        Rp   60,000.00 
36    MD00033      Madu Multivit Rambutan 1 Kg                                     Pcs                        Rp   125,000.00 
37    MD00034      Madu Multivit Rambutan 475 g                                   Pcs                        Rp   55,000.00 
38    MD00035      Madu Multivit Rambutan 875 g                                   Pcs                        Rp   105,000.00 
39    MDR0001      Madu Multivit Madu plus Royal Jelly 0,5K g                 Pcs                        Rp   65,000.00 
40    MDR0002      Madu Multivit Madu plus Royal Jelly 1 Kg                    Pcs                        Rp   125,000.00 
41    MDR0003      Madu Multivit Madu plus Royal Jelly 475 g                   Pcs                        Rp   60,000.00 
42    MDR0004      Madu Multivit Madu plus Royal Jelly 875 g                   Pcs                        Rp   110,000.00 
43    MDR0005      Madu Multivit Plus Bee Pollen 0,5 Kg                          Pcs                        Rp   60,000.00 
44    MDR0006      Madu Multivit Plus Bee Pollen 1 Kg                             Pcs                        Rp   115,000.00 
45    MDR0007      Madu Multivit Plus Bee Pollen 475 g                            Pcs                        Rp   55,000.00 
46    MDR0008      Madu Multivit Plus Bee Pollen 875 g                            Pcs                        Rp   105,000.00 
47    MDR0009      Madu Multivit Super (Madu+RJ + Bee Pollen) 0,5 Kg     Pcs                        Rp   70,000.00 
48    MDR0010      Madu Multivit Super (Madu+RJ + Bee Pollen) 1 Kg        Pcs                        Rp   135,000.00 
49    MDR0011      Madu Multivit Super (Madu+RJ + Bee Pollen) 475 g      Pcs                        Rp   65,000.00 
50    MDR0012      Madu Multivit Super (Madu+RJ + Bee Pollen) 875 g      Pcs                        Rp   120,000.00

51    MD00038      Madu Multivit Royal Jelly 350 g                                  Pcs                        Rp     55,000.00

52    MD00039      Madu Multivit Hutan Pahit 200 g                                 Pcs                        Rp    40,000.00

53    MD00040      Madu Multivit Hutan Pahit 350 g                                 Pcs                        Rp     75,000.00

54    MDA0041      Madu Multivit Ampuh Multiflora 175 g                         Pcs                        Rp     30,000.00

55    MDA0042      Madu Multivit Ampuh Multiflora 350 g                         Pcs                        Rp     45,000.00

56    MDA0043      Madu Multivit Ampuh Kaliandra 350 g                         Pcs                        Rp     55,000.00

57    MDA0044      Madu Multivit Ampuh Kaliandra + Royal Jelly 240 g     Pcs                        Rp     55,000.00

 

MADU RAMUAN 
58    MDR0013      Madu Propolis 300 g                                                 Pcs                        Rp   65,000.00 
59    MDR0014      Madu Propolis 350 g                                                 Pcs                        Rp   80,000.00 
60    MDR0015      Madu Propolis 400 g                                                 Pcs                        Rp     90,000.00

61    MDA0045      Madu Multivit Ampuh Propolis 360 g                           Pcs                        Rp    70,000.00 
62    MDR0016      Madu Propolis Multivit 300 g (pakai  propolis Brazil) Pcs                            Rp    75,000.00 
63    MDR0017      Madu Propolis Multivit 400 g (pakai  propolis Brazil) Pcs                            Rp   90,000.00 
64    MDR0018      Ramuan 3 Raja + Royal Jelly 350 g Sultan                  Pcs                        Rp   50,000.00 
65    MDR0019      Ramuan 3 Raja 350 g                                               Pcs                        Rp     45,000.00

66    MDR0020      Ramuan 3 Raja Plus++  350 g                                    Pcs                        Rp     50,000.00

 

67    SKR0020       Sari Kurma Sultan (import quality) 350 g                    Pcs                        Rp     45,000.00

Note:
1. Harga berlaku mulai  16  September 2014
2. Besarnya Diskon Distributor dan Agen dengan Ketentuan sebagai berikut:

a. Diskon Distributor sebesar 50 % dengan melakukan pembelanjaan perdana sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah ) dan

pembelian selanjutnya minimal Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per sekali belanja.

b. Diskon Agen diatur:

  • Belanja di bawah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berhak mendapatkan diskon 30 %
  • Belanja di atas satu juta rupiah s.d. tiga juta rupiah berhak mendapatkan diskon 35%
  • Belanja di atas tiga juta rupiah s.d. tujuh juta lima ratus ribu rupiah berhak mendapatkan diskon 40 %
  • Belanja di atas di atas tujuh juta lima ratus ribu rupiah s.d. di bawah dua puluh juta rupiah berhak mendapatkan diskon 45%
  1. Harga Sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya